Klantwensenonderzoek

 

Klantwensenonderzoek

Evaluatie van de wensen van uw klanten (ook intern) geeft inzicht in de kwaliteit van dienstverlening, verschaft duidelijkheid over behoeften en verwachtingen, levert nieuwe informatie over ontwikkelingen of trends.

Bijvoorbeeld met klantwensenonderzoek naar de mate waarin organisaties zich bewust zijn van trends en marktbewegingen. Of klantwensenonderzoek dat gericht is op de interne organisatie. Hoe stevig is deze verankerd en zijn ambities van teams en mensen wel ‘levend’? In een veranderende markt is dat juist de grote uitdaging! VIEWINSIGHT kan helpen bij het waarmaken van ambities en de missie. Verantwoordelijkheid voor teamresultaat wordt door medewerkers zélf vastgelegd en gemonitord. Realtime. Voor optimale en permanente medewerker- én klanttevredenheid.

(Be)grijpt u uw klant?

 

VIEWINSIGHT helpt vanuit de 'Wat wilt u nou eigenlijk weten'? - vraag. Van de ontwikkeling van een vragenlijst en afname (van interviews) tot data-analyse en rapportage van de uitkomsten. Ook een workshop behoort tot de mogelijkheden.

Klantwensenonderzoek gaat in elk geval verder dan klanttevredenheid. Vooral in ons realtime onderzoek. In KWO wordt de tevredenheid gekoppeld aan belangrijkheid én ambities. De tevredenheid van klanten die een bepaalde dienst belangrijk vinden, heeft immers een andere betekenis dan de tevredenheid van klanten die de betreffende voorziening niet belangrijk vinden. De klantwaardering voor specifieke aspecten wordt afgezet tegen de totale waardering en levert concrete en continue ontwikkelpunten voor toekomstig beleid en strategie. Voor een constant lerend effect.

Klantwensenonderzoek. Zowel kwantitatief al dan niet via Internet onder een steekproef van uw populatiedoelgroep, als kwalitatief met persoonlijke- of groepsinterviews. Zie ook:

 

 

 

Meer weten over klantwensenonderzoek? Bezoek de workshop 'Meten is (dat wat je wilt) weten'. Interesse? Neem contact op!

 

 

 

 

 

Ambities 'levend' maken en houden voor duurzaam resultaat en optimale medewerker- en klanttevredenheid?

 

Get a VIEW inside real Customer INSIGHT! met