Tekstredactie

 

Tekstredactie

VIEWINSIGHT weet wat het redigeren van tekst omvat. Dat houdt niet op bij het aanbrengen van een uniforme spelling en bij punten en komma's. Er is ook het corrigeren van verkeerde zinnen of het aangeven van kopjes en van wat cursief of vet moet worden weergegeven. Soms is redigeren het grondig bewerken van de tekst, waarbij formulering en opbouw ingrijpend kunnen worden gewijzigd, in andere gevallen gaat het alleen om zinnen die korter en overtuigender kunnen.

VIEWINSIGHT staat borg voor een goede tekst, een die beantwoordt aan het doel waarvoor hij geschreven is. U krijgt als het ware een artikel op bestelling! Niet alleen teksten op het terrein van marketing of communicatie, ook human interest verhalen kunnen VIEWINSIGHT bekoren. Zowel bondige teksten als uiteenzettingen, maar in alle gevallen teksten die informeren, overtuigen, leren of helpen en de lezer bij de lurven grijpen. Een goede tekst is afgestemd op één of meer specifieke doelgroepen en aangepast aan het medium waarop hij wordt gepubliceerd. Vanuit deze visie zijn diverse teksten denkbaar (informatief, overtuigend, instructief) voor verschillende doelgroepen en diverse media (tijdschriften, brochures, nieuwsbrieven, websites, Huis-aan-Huisbladen). VIEWINSIGHT schreef ondermeer voor Wegener Huis-aan-HuisMedia.

 

 

"Betrouwbaar en nog nooit een deadline gemist. De artikels zijn steevast goed en vlot geschreven en zeer informatief.

Een prima aanwinst voor uw organisatie!"

 

- Jel Vandeberg

Eindredacteur/ Contentregisseur - Wegener media