Communicatie

 

Communicatie Tekstredactie

 

'Yes, you can judge a book by its cover!'

Snel en gedegen onderzoek naar de waarde van uw communicatie-uiting (van boekomslag, productverpakking, poster en affiche tot bedrijfsbrochure en informatie op uw website). Wat is de impact, wat wordt er gecommuniceerd, komt de boodschap over zoals bedoeld en wordt dat door de onderscheiden doelgroepen begrepen? Voor diepgaande en praktische informatie over de voorwaarden waaronder een communicatie-uiting effect kan hebben. Met als basis de inzichtelijke en toepasbare studie naar de communicatie door boekomslagen: "Is dit boek wat voor mij?: Genreherkenning en voorkeursvorming op basis van het boekomslag!"

 

Boekomslag van groot belang!

Wil een nieuw boek opvallen tussen de eindeloze stroom leesboeken, dan is het omslag van groot belang. Hierover is iedereen het eens. Wèlke informatie de voorkant van een boek overbrengt binnen de enkele seconden dat iemand ernaar kijkt, is onbekend. Onderzoeksresultaten maken duidelijk dat de voorkant van een boek informeert over het genre waartoe een boek behoort. Wanneer bezoekers van een boekhandel of een bibliotheek de illustratie en de titel op het omslag van een nieuw boek zien, blijkt dat zij weten of het gaat om een literair of spannend boek. Ook is nagegaan of mensen bijzondere vaardigheden moeten hebben om op basis van het omslag succesvol uit te maken tot welk genre een leesboek behoort. En er is antwoord gegeven op de vraag of het ontstaan van een eerste voorkeur voor een boek, door het zien van een omslag, afhangt van belezenheid, voorkeur voor bepaalde genres en de mate waarin men visueel of verbaal is georiënteerd.

Resultaten die van belang zijn voor uitgevers, ontwerpers, boekhandelaren, bibliothecarissen en lezers die meer over hun eigen keuzegedrag willen weten. Ze maken bestaande opvattingen over het effect van boekomslagen op de verkoopkans van een boek realistischer. Voor een breder publiek - al dan niet werkzaam op het terrein van de marketing - biedt het onderzoek een interessante toepassing van de consumentenpsychologie op het waarnemen van leesboeken.

 

Interesse in de resultaten? Bestel het boek bij Shaker Publishing of stuur even een mail.

 

Communicatieonderzoek. Voor gefundeerd inzicht in de communicatieve waarde van communicatie-uitingen. Kwalitatief met persoonlijke of groepsinterviews of kwantitatief al dan niet via Internet onder een steekproef van uw populatiedoelgroep. Zie ook:

 

Tekstredactie

 

Het redigeren van teksten wordt vaak veronachtzaamd bij publicatie. Jammer, want een goede tekst is het halve werk en kan u misschien wel die extra klant leveren! VIEWINSIGHT weet wat het redigeren van tekst omvat. Kijk maar op de pagina over tekstredactie.